Logo IVO Rechtspraak

Contact information

Uniceflaan 1
None Utrecht
Netherlands
Website

IVO Rechtspraak

Wij zijn IVO, de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak. Wij zien het als onze taak om de ca. 12.000 medewerkers van de rechtbanken,
gerechtshoven en bijzondere colleges zo goed mogelijk te ondersteunen in het uitvoeren van hun taak: het rechtspreken. Wij leveren ICT-
oplossingen en digitale diensten primair voor de Rechtspraak maar ook voor andere onderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Dit zijn diensten op het gebied van ICT-infrastructuur, informatiesystemen en administratieve systemen die de Rechtspraak ondersteunen.
Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van deze diensten. Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen met betrekking
tot IT-architectuur, beveiliging en kwaliteit. IVO verandert de wereld van de Rechtspraak. En daardoor verandert IVO zelf ook. Geen dag is
hetzelfde en dat geeft enorm veel energie. Want verandering inspireert en daagt uit steeds opnieuw het beste uit onszelf te halen. En dat
gaat niet over enen en nullen. Maar over mensen die volop in beweging zijn en zichzelf blijven ontwikkelen. Creatieve mensen die
nieuwsgierig zijn en lef tonen. En die complexe zaken simpel kunnen maken. Bijzondere mensen dus, met de spirit die nu nodig is om de
Rechtspraak als proces en als organisatie beter te maken. Met Recht betrokken Er wordt heel wat van ons verwacht. De Rechtspraak zet
koers naar een digitale toekomst en die ambitie kunnen wij waarmaken. Door voorop te lopen, richting te geven en te faciliteren waar we
maar kunnen. Dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit en pro-activiteit. Eigenschappen die essentieel zijn voor een IVO medewerker. En die
ervoor zorgen dat we met recht betrokken kunnen zijn bij de Rechtspraak én bij de samenleving. Want werken bij de Rechtspraak is werken
voor een organisatie die er echt toe doet in de maatschappij.

Interesting for: Artificial Intelligence, Biology, Chemistry, Computing Science, Mathematics, Physics and Astronomy, Management
Offers: Starters Function, Traineeship
This company is unfortunately not interested in non-Dutch speaking students.