Logo Radboud Docenten Academie

Contact information

Erasmusplein 1
None Nijmegen
Netherlands
Website

Radboud Docenten Academie

Bij de Radboud Docenten Academie leiden wij je op tot leraar in het voortgezet onderwijs. Wij verzorgen academische lerarenopleidingen waarmee je je lesbevoegdheid kunt halen. Onze Educatieve Master leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid. Hiermee kun je lesgeven in het vmbo, op de havo, het vwo en in het volwassenenonderwijs. Tijdens deze post-master combineer je theorie en praktijk. 

Je kunt de Educatieve Master Bètawetenschappen volgen in een van de volgende schoolvakken: 

- Biologie 
- Natuurkunde 
- Scheikunde 
- Wiskunde 

Interesting for: Biology, Chemistry, Mathematics, Molecular Life Sciences, Physics and Astronomy
This company is unfortunately not interested in non-Dutch speaking students.